İcazə verilən genişləndirilmiş fayllar: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .pdf, .eml, .emlx, .msg, .doc, .docx, .xls, .xlsx